UM LublinDecyzja o ścieżce kariery, którą musimy podjąć w młodym wieku, jest dla nas problemem. Ciężko wybrać kierunek studiów, który będzie decydował o naszym przyszłym zawodzie i jednocześnie życiu. W związku z tym sięgamy po opinie dorosłych, czytamy artykuły i odwiedzamy uczelnie w różnych miastach. Drugie klasy, rozszerzające biologię i chemię, kolejny raz zagościły w murach Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, gdzie brały udział w zajęciach praktycznych i teoretycznych. Początkowo uczniowie odwiedzili jedną z pracowni, w której wysłuchali wykładu pt. "DNA w probówce - izolacja, namnażanie i wizualizacja".

Pani profesor wytłumaczyła Hetmaniakom budowę bakterii, wyjaśniła czym jest mikrobiologia, diagnostyka mikrobiologiczna oraz po co izoluje się i bada DNA. Następnie prelegentka płynnie przeszła do tematu namnażania się DNA przez reakcje PCR (wykrywanie genów). Ma ona miejsce w probówce, a jest przeprowadzana metodą in vitro. Do reakcji PCR jest potrzebne DNA oraz nukleotydy wolne, startery, jony magnezu i enzymy. W kolejnym pomieszczeniu uczniowie zobaczyli rozdzielone i podświetlone światłem UV DNA. Przy pomocy mikropipet przenosili DNA do żelu agarowego na elektroforezę. 

Po interesujących zadaniach nadszedł czas na drugi wykład pt. "Metody wyodrębniania i oznaczania składników aktywnych roślin". Drugoklasiści dowiedzieli się, iż najważniejsze jest umiejętne rozpoznanie rośliny. Z tego powodu najpierw wykonuje się badania makroskopowe, mikroskopowe i mikrochemiczne. Tak, jak człowiek zostawia odciski palca, tak rośliny zostawiają ślady po sobie w postaci charakterystycznych dla danego gatunku cech. Pani profesor zapoznała uczniów z procesem ekstrakcji oraz z jego metodami. Zaintrygowała wszystkich ciekawostką o badaniach nad antyoksydantami, w roli antidotum na proces starzenia się, czy lek na nowotwory. Następnie młodzież przeszła do wydziału Chemii Medycznej na zajęcia praktyczne, gdzie wykrywała kationy i aniony dobierając ze sobą różne odczynniki. Dzisiejsze zajęcia były bardzo ciekawe, Hetmaniacy zgłębili tajniki mikrobiologii zdobyli wiele informacji z dziedziny chemii. Z niecierpliwością czekamy na kolejny wyjazd do Lublina. (Justyna Kosior, 2c)

01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg 06.jpg 07.jpg 08.jpg 09.jpg 10.jpg 11.jpg 12.jpg 13.jpg 14.jpg 15.jpg 16.jpg 17.jpg 18.jpg 19.jpg 20.jpg 21.jpg 22.jpg 23.jpg 24.jpg 25.jpg 26.jpg 27.jpg 28.jpg 29.jpg 30.jpg 31.jpg 32.jpg 33.jpg 34.jpg 35.jpg 36.jpg 37.jpg 38.jpg 39.jpg 40.jpg 41.jpg 42.jpg 43.jpg 44.jpg 45.jpg 46.jpg 47.jpg 48.jpg 49.jpg 50.jpg 51.jpg 52.jpg 53.jpg 54.jpg 55.jpg 56.jpg 57.jpg 58.jpg 59.jpg 60.jpg 61.jpg 62.jpg 63.jpg 64.jpg 65.jpg 66.jpg 67.jpg 68.jpg 69.jpg 70.jpg 71.jpg 72.jpg 73.jpg 74.jpg 75.jpg 76.jpg