plakat koronawirus orlinska 2

Dyrekcja Szkoły informuje, że w okresie epidemii będą obowiązywać inne godziny zajęć prowadzonych zdalnie:

2. 8.00 – 8.45 – dla niektórych grup językowych

3. 9.00 – 9.45           

4. 10.00 – 10.45

5. 11.00 – 11.45

6. 12.00 – 12.45

7. 13.00 – 13.45 – dla niektórych grup przedmiotowych / językowych

Prosimy zainteresowanych, Uczniów, Rodziców, Nauczycieli, by sprawdzali na bieżąco informacje w sposób ustalony z wychowawcami / nauczycielami, częściej też zaglądali do e-dziennika. W planie lekcji mogą również pojawiać się zmiany!

UWAGA24.03.2020Dyrektor szkoły informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku, zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od 25 marca do 10 kwietnia br., każdego ucznia naszego liceum obowiązywać będzie tymczasowy plan zajęć. Plan zostanie opublikowany w odrębnej informacji, a ponadto będzie zamieszczony na e-dzienniku. Prosimy o zapoznanie się z rozkładem lekcji i o dalsze realizowanie procesu nauczania. W każdym dniu ("roboczym") odbywać się będą 4 godziny lekcyjne metodą on-line, poprzez platformę Zoom (Skype, Messenger itp. w zależności od liczebności grupy i ustaleń z nauczycielem). Jednocześnie też uczniowie będą otrzymywali materiały i wskazówki nauczyciela do samodzielnej pracy.

Każdy problem techniczny napotkany przez ucznia podczas lekcji "na odległość" prosimy zgłaszać nauczycielowi prowadzącemu zajęcia, ewentualnie wychowawcy klasy.

Tymczasem życzymy wszystkim - Nauczycielom, Uczniom i ich Rodzicom - dużo zdrowia, cierpliwości i odpowiedzialności w tym trudnym i nietypowym dla nas wszystkich czasie.

Dyrekcja I SLO w Tarnobrzegu

Podajemy plan lekcji zdalnych na czwartek i piątek. Prosimy o przygotowanie potrzebnego sprzętu i kontakt z nauczycielem.

Plan na czwartek i piątek, 26-27 marzec 2020r. (pdf)

KoronawirusDecyzją Ministra Edukacji Narodowej, wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, dyrektor I Społecznego LO odwołuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze na okres od 12 do 25 marca 2020 r. Więcej informacji na stronach MEN.

Informacje o sposobach dalszej pracy, przekazywaniu zadań, ćwiczeń dla uczniów, prowadzeniu wirtualnych lekcji będą podawać wychowawcy swoim klasom.

Bardzo prosimy, dbajcie o siebie, o swoje zdrowie, aby unikać możliwości zarażenia. Unikajcie zatłoczonych miejsc, nie bierzcie udziału w spotkaniach towarzyskich, spędzajcie ten czas w domu. Bądźcie odpowiedzialni – to niezwykle ważne!

071963 m - dokładnie taki dystans pokonali dzisiaj nasi uczniowie w Biegu Tropem Pamięci, żeby uczcić Żołnierzy Wyklętych. Długość trasy nie była przypadkowa. 1963 to rok, w którym zginął w walce ostatni partyzant - Józef Franczak. Bieg zorganizowany w tarnobrzeskim parku przez podopiecznych Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu rozpoczął się wprowadzeniem, z którego młodzież dowiedziała się, kim byli Żołnierze Wyklęci oraz poznała krótką historię najsłynniejszego tarnobrzeskiego cichociemnego - Hieronima Dekutowskiego.