UWAGA24.03.2020Dyrektor szkoły informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku, zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od 25 marca do 10 kwietnia br., każdego ucznia naszego liceum obowiązywać będzie tymczasowy plan zajęć. Plan zostanie opublikowany w odrębnej informacji, a ponadto będzie zamieszczony na e-dzienniku. Prosimy o zapoznanie się z rozkładem lekcji i o dalsze realizowanie procesu nauczania. W każdym dniu ("roboczym") odbywać się będą 4 godziny lekcyjne metodą on-line, poprzez platformę Zoom (Skype, Messenger itp. w zależności od liczebności grupy i ustaleń z nauczycielem). Jednocześnie też uczniowie będą otrzymywali materiały i wskazówki nauczyciela do samodzielnej pracy.

Każdy problem techniczny napotkany przez ucznia podczas lekcji "na odległość" prosimy zgłaszać nauczycielowi prowadzącemu zajęcia, ewentualnie wychowawcy klasy.

Tymczasem życzymy wszystkim - Nauczycielom, Uczniom i ich Rodzicom - dużo zdrowia, cierpliwości i odpowiedzialności w tym trudnym i nietypowym dla nas wszystkich czasie.

Dyrekcja I SLO w Tarnobrzegu