Dyrekcja Szkoły informuje, że w okresie epidemii będą obowiązywać inne godziny zajęć prowadzonych zdalnie:

2. 8.00 – 8.45 – dla niektórych grup językowych

3. 9.00 – 9.45           

4. 10.00 – 10.45

5. 11.00 – 11.45

6. 12.00 – 12.45

7. 13.00 – 13.45 – dla niektórych grup przedmiotowych / językowych

Prosimy zainteresowanych, Uczniów, Rodziców, Nauczycieli, by sprawdzali na bieżąco informacje w sposób ustalony z wychowawcami / nauczycielami, częściej też zaglądali do e-dziennika. W planie lekcji mogą również pojawiać się zmiany!