nauczyciele

 

DYREKCJA

dyrekcjaPaweł Dobrowolski - dyrektor

Marzena Jarzyna - zastępca dyrektora


 JĘZYK POLSKI

poloniści

Renata Dąbrowska

Marzena Jarzyna

Anna Niedźwiedź

Dorota Rzeźnik

Kamila Wolska

 

JĘZYK ANGIELSKI

anglisci

Leszek Horoszko

Adam Kunysz

Katarzyna Łazowska

Marta Wciseł

Sylwia Wychowaniak


 JĘZYKI OBCE
 języki obce

JĘZYK FRANCUSKI

Renata Krasa

JĘZYK NIEMIECKI

Barbara Szewerniak

 JĘZYK ROSYJSKI

Klaudia Kubik

JĘZYK ŁACIŃSKI I KULTURA ANTYCZNA

Marzena Jarzyna

 JĘZYK HISZPAŃSKI

Renata Kozdra-Laba

 religia

 RELIGIA

ks. Maciej Charabin

 

 

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE
Małgorzata Chabel
Małgorzata Elżbieta Chabel - pedagog szkolny

 

PLASTYKA / WIEDZA O KULTURZE / HISTORIA SZTUKI

Przemysław Zamojski

 BIOLOGIA
biologowie
Krzysztof Wolski

Sylwia Wychowaniak

 

 

MATEMATYKA

matematycy

Paweł Dobrowolski

Grzegorz Serwan

Beata Suska

Joanna Szpyt

Agnieszka Ziętek

 

INFORMATYKA

informatycy


Marek Kierzkowski

Grzegorz Serwan

 

GEOGRAFIA

Urszula Żak

Urszula Żak

 

EDUKACJA ATYSTYCZNA / MUZYKA

Kamila Wolska

 

CHEMIA
Magdalena Ciach

Magdalena Ciach

Barbara Wachałowicz

 

HISTORIA / HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO / WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
historycy

Tomasz Ciach

Grzegorz Kobylski

 Marzena Sarzyńska

 

FIZYKA

fizycy

Jacek Bąk

Marek Kierzkowski

 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Dorota Skórska

Dorota Skórska

 

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI / EKONOMIA

Grzegorz Kobylski

WYCHOWANIE FIZYCZNE / PŁYWANIE

wuefisci

Tomasz Ciach

Dorota Skórska

Łukasz Zasuwa

 

PRACOWNICY ADMINISTRACJI

Stanisław Grądziela

Ewa Kuchno

Jerzy Pawelak

Joanna Tomczyk

Krystyna Gwoździowska

Zdzisław Gwoździowski

 

PEŁNA HISTORIA