zlota szkola calosc 2020

ULOTKA przod

 

WARUNKI PRZYJĘCIA DO 4-LETNIEGO LICEUM:
 • ukończona 8 klasa szkoły podstawowej,
 • wysoka punktacja z egzaminu ósmoklasisty i wysokie oceny na świadectwie końcowym,
 • nieukończony 17 rok życia,
 • opłata wpisowego.
DOKUMENTY DO 4-LETNIEGO LICEUM:
 • podanie do szkoły (na formularzu I SLO) - Podanie kandydata do liceum (pdf)
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (może być dołączone w późniejszym terminie),
 • zaświadczenie z OKE o wyniku egzaminu ósmoklasisty (może być dołączone w późniejszym terminie),
 • kopia aktu urodzenia,
 • karta zdrowia i karta szczepień (po przyjęciu do szkoły),
 • kopie dyplomów laureatów i finalistów olipiad i konkursów przedmiotowych,
 • 2 zdjęcia (podpisane na odwrocie).
WAŻNE TERMINY:
 • składanie podań do 19 czerwca 2020,
 • składanie pozostałych dokumentów do 30 czerwca 2020 do godz. 15.00 (w pierwszej kolejności będą rozpatrywane podania z oryginalnymi dokumentami),
 • ogłoszenie listy przyjętych 02 lipca 2020 godz. 12.00
 • spotkanie z rodzicami kandydatów do szkoły w budynku szkoły 02 lipca 2020 godz. 16.00
 • opłata wpisowego do 10 lipca 2020
REGULAMIN REKRUTACJI DO 4-LETNIEGO LICEUM: Regulamin rekrutacji (pdf)
 
NOWELIZACJA REGULAMINU REKRUTACJI: Nowelizacja regulaminu rekrutacji (pdf)
 
Bliższych informacji udziela sekretariat
I Społeczne Liceum Ogólnokształcące
im. Hetmana Jana Tarnowskiego
ul. Dominikańska 7
39 – 400 Tarnobrzeg
tel/fax 015/ 822 79 84