logo sejmik neww

Cele  Samorządu Uczniowskiego:

Reprezentowanie ogółu uczniów.
Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.
Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.
Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania  uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów.
Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

 


Skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego
I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego
im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnobrzegu

 sejmik

Przewodniczący Bartosz Bereski
Zastępca przewodniczącego Justyna Kosior
Członkowie

Opiekun Sejmiku mgr Magdalena Ciach

  


 

Skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego
Zespołu Szkół Społecznych nr 1 w Tarnobrzegu w latach 2018-2019

 sejmik

Przewodnicząca Natalia Ciecierska
Zastępca przewodniczącej Michał Kopeć
Członkowie

Kornelia Bajda
Wojciech Barszcz
Bartosz Bereski
Łukasz Drabek
Justyna Kosior
Kacper Piechota
Antoni Roman
Aleksandra Wiącek

Opiekun Sejmiku mgr Magdalena Ciach

  


 

Skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego
Zespołu Szkół Społecznych nr 1 w Tarnobrzegu w latach 2017-2018

sejmik uczniowski

 

Przewodnicząca Magdalena Mortka
Zastępca Przewodniczącej Mikołaj Murek
Członkowie Aleksandra Bogacz
Natalia Ciecierska
Mikołaj Juda
Julia Karbarz
Michał Kopeć
Martyna Krępa
Zofia Kuczyńska
Maceij Nenutil
Wiktoria Rak
Opiekun Sejmiku mgr Magdalena Ciach


 

Skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego
Zespołu Szkół Społecznych nr 1 w Tarnobrzegu w latach 2013-2017

samorzad

 

Przewodniczący Kamil Kaczmarek
 Zastępca Przewodniczącego Angelika Abram
 Członkowie

Inka Rusinek
Natalia Ciecierska 
Magdalena Mortka
Rafał Domański
Piotr Biernacki 
Mikołaj Juda

 Opiekun Sejmiku  mgr Magdalena Ciach